Konstelace

Co jsou rodinné konstelace?


Rodinné konstelace jsou zážitkovou fenomenologickou metodou práce s lidmi, která jde k jádru věci a umožňuje hlubší pochopení skutečnosti, toho co je. Otevírá cestu k poznání sebe sama, ale především svého spojení s větším celkem, rodinou počínaje, společností, národem, lidstvem a životem vůbec.


Rodinné konstelace odhalují nevědomé vlivy v našich rodinách. Vynášejí na světlo vazby, které mohou často zásadním způsobem ovlivňovat náš osud aniž bychom o nich měli sebemenší tušení.


Každý z nás vychází z určitého rodinného systému, který má svůj řád-hierarchii, která vládne
bez ohledu na to, zda chceme či ne, podobně jako platí přírodní zákony. Respektování tohoto řádu nám umožňuje stát v rodině na svém pravém místě, cítit svou vnitřní sílu a také podporu rodiny. Díky tomu můžeme prožívat svobodnější, kvalitnější a naplněný život.


Avšak při poškození či odchýlení se od tohoto řádu, dochází k utrpení na mnoho stranách. Důsledky jsou pak nezdravé vztahy, nemoci, nevysvětlitelné chování blízkých, dětí, nepochopitelné události, které se nám v životě dějí, atd.


Skryté nevědomé síly rodinného systému mohou sahat až do několika generací našich předků. Rodinné konstelace je pomáhají odkrývat a poté co jsou viděny, mohou být i zpracovány.


Rodinné konstelace pomáhají vnést do vztahů lásku, porozumění, respekt a vzájemnou
úctu. Ukazují jen to, co je.


V čem Vám mohou pomoci rodinné konstelace?   


Nefungující partnerské vztahy, nevyřešené vztahy s rodiči nebo sourozenci, potraty, nemoci, potíže v zaměstnání, potíže s financemi, opakující se osudy v rodině, atd.


Jak se připravit na seminář?


Pro stavění rodinné konstelace potřebujete znát skutečnosti týkající se Vašeho rodinného systému do 3 až 4 generace nazpět (pokud je to možné).


Důležitá fakta pro rodinné konstelace: 


 • předčasná nebo tragická úmrtí,
 • sebevraždy,

 • úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty,

 • rozvody, bývalí partneři, první láska, domluvené sňatky,

 • emigrace, vícenárodnostní rodinný systém,

 • vyloučení některého člena z rodiny,

 • vážné nemoci,

 • konfiskace, ztráty majetku,

 • spáchaný zločin,

 • křivdy,

 • oběti války, účastníci ve válce, koncentračním táboře,

 • autonehody i jiné nehody


Magie ženského tance
Celostní pohybový trénink zaměřený na ženskou eleganci, zdraví,
taneční dovednosti a zdravou psychiku, esenciální pohyby pro rozvoj ženství a vnitřní síly
Víkendový kurz plný naplňujících zážitků.